Ytron "Y" Jetstrålemixer

 

Ytron "Y" Jetstrålemixer tillverkas kundanpassade för att klara varje individuell applikation, med hänsyn tagen till storlek och och form på     tank/behållare och produktviskositet.

 

Ytron "Y" erbjudas i följande utförande:

 

I stål SIS 2333 (AISI 304) och SIS 2343 (AISI 316).

 

Rengöring med CIP (Clean in place).

 

Produktionsmodeller från 1,2 kW till 55kW

 

Laboratoriemodeller

 

Några fördelar med Ytron "Y":

 

Den traditionella "radiella kraften" är ersatt med en kraftig axiell kraft.

 

Vortex och oönskad luftinblandning elimineras.

 

En homogen produkt i hela tanken möjliggörs.

 

Blandningstid kan reduceras med upp till 80%.

 

Tiden för uppvärmning/kylning reduceras samtidigt som risken för påbränning på tankväggarna mindskar betydligt.

          +46 (0) 42 72460

                               Ytron Y

                        Ytron Y med By-Pass

Copyright - 2018           JP proces AB Box 50, 267 02 BILLESHOLM, Besöksadress: Spinngatan 2, 267 73 Billesholm.