Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

Hanningfield Logotyp

Uni-Dust (Pulver återvinnare/uppsamlare)

Ta kontrollen över överskotts dammet från pulver fyllningsmaskiner tablettpressar eller liknade maskiner. Den banbrytande tekniken bakom Hanningfieldīs Uni-Dust garanterar en hög återvinning/uppsamling av pulvret in-line.

Tillverkad i 316L rostfritt stål, är Uni-Dust cyklon ett hygieniskt sätt att fånga överskotts damm i en kontrollerad miljö av process lokalen. Utrustningen är avsedd att eftermonteras utrustning som genererar damm. Processvalidering påverkas inte, vilket gör det idealiskt för både nya och befintliga processer. I linje med cGMP gör Uni-Dust förlust återvinning/uppsamling till en enkel sak.

Traditionellt, avfall från pulver fyllningsutrustning såsom tablett pressar och kapsel fyllningsmaskiner leds bort till en central.

Damm/filtersystem finns i anläggning. Denna process kan resultera i en blandning av olika pulver som lagras i filtersystemet och kan orsaka miljöskador och operatörens hälsa vid exponering.

Cyklonen avskiljer det fasta materialet från den rena luften. Typiskt ”fångas” 95-99% av det överflödiga pulvret i en uppsamlings behållare. Luften passerar sedan genom ett valfritt "Kontroll/filtersystem" ex HEPA-filter. Detta ökar systemets effektivitet till 99,99%.

Den renade luften fortsätter till det vanliga dammuppsamlingsstället.

Uni-Dust samlar upp dessa avfall och hålls inom kontrollerad område avskillt från processlokalen. Ytterligare en fördel med att samla in dessa överskotts material från process lokalen är batch förluster.

Batch förluster kan verifieras och registreras genom att ta bort uppsamlingsbehållaren. Pulvret från uppsamlingsbehållaren kan vägas, registreras och evt återföras till processen.

Uni-Dust har en filterlös konstruktion och ger en extremt hög avskiljningsgrad, i vissa fall till nästan 100%. Men för att upprätthålla total integritet, kan ett HEPA-filter installeras på Uni-Dustīs utlopp.

Ett antal konfigurationer är möjliga, så att cyklonen kan integreras i olika systemapplikationer.

Uni-Dust är designad och tillverkad av Hanningfield Process Systems i England.

Funktioner och fördelar

Funktioner:

 • Hygienisk rostfritt stål
 • Filterlös konstruktion
 • Inga rörliga delar
 • "Lätt att göra ren" hygienisk design
 • Externt HEPA filter
 • Kompakt, utrymmesbesparande design
 • Konstrueras och tillverkas i Storbritannien

Fördelar:

 • Behåll avfall i process rummet
 • Förbättra arbetsmiljön genom att skapa säkrare och mer hygieniska förhållanden
 • Synkronisera batch förluster
 • Förbättra GMP och plats säkerhetsnormer

Teknisk specifikation

Konstruktionsmaterial: rostfritt stål (304 eller 316
Pulver uppsamling/återvinning: Normalt 95-99%
Höjd: varierar från 475 till 1240 mm.
Diameter: varierar från 100 till 300 mm.
Utförande: Mobil eller stationär
Explosionsskydd: ATEX eller icke ATEX utförande

Typiska applikationer:

"Fånga" överskott av pulver från tablett pressar
"Fånga" överskott av pulver från kapsel fyllningsmaskiner
"Fånga" överskott av pulver från pås fyllningsmaskiner
"Fånga"överskott av pulver från inhalator fyllningsmaskiner
”Fånga” överskott av pulver vid satsning till tank som kräver extra utsug/ventilation

 

 

 

 

 


 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension