Rotodoser, Doserings ventil

Är en ventil konstruerad för noggrann dosering och består av två koncentriska rotorer med olika volymer. Dessa kan rotera individuellt. Detta för att bestämma flöde och noggrannhet. Huvud (större) rotorn roterar kontinuerligt för att säkra flödet. Sekundära (mindre) rotorn för att säkerställa noggrannheten. Båda kan special tillverkas. (ladda ner pdf-fil)

 

Copyright - 2018           JP proces AB Box 50, 267 02 BILLESHOLM, Besöksadress: Spinngatan 2, 267 73 Billesholm.