Finsk version
English version.

Menybar

 

Till JP proces AB indexsida

Stainless Motors Inc. Logotype

JP proces AB som genom många år levererat utrustning till industrier inom Läkemedels- och Livsmedelsindustrin, där det ställs extremt höga krav på rengöring, kan nu presentera en nyhet på vårt leveransprogram – motorer i rostfritt stål från Stainless Motors Inc.

Några fördelar med motorerna:

  • Ingen färg som flagar av.

  • Inga problem att välja rätt typ av lack.

  • Inga kylflänsar

  • Kan levereras utan kylfläkt, var kylluften tas från ett filtersystem eller från ett annat rum.

  • Kan levereras så att de passar på tidigare levererade maskiner (oavsett märke).

 

 

 

Stainless Washdown Duty Motor

 

 

pulverupplösning, dispergering, emulgering, homogenisering, blandning, pulverblandare,  vätsketeknik, kvarnar, siktar, vakuumtransportörer, lufttransport, kapseltransport, in-line, upplösning, pulver, mikroniserning, kontraktsmikronisering, transportörer, partikelreducering, läkemedelskapslar, fines, partikel, våtsiktning, malning, capsujet,  ytron, screens, försäljning av maskinutrustning till bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, Uni-Vac, Uni-connect, Kvarnar, siktar, Kapseltranportörer, mikronisering, homogen, dispersion, läkemedel, våtmalning, rostfri, rostfria, tankar, behållare, rörsystem, rör, konkvarnar,  livsmedel, maskinutrustning, maskin, utrustning, läkemedelsindustrin, Stretching av Yoghurt, läkemedelsindustrin, kross, stainless  motors, rostfria motorer, washdown, duty motors, motorer i rostfritt stål. Homogenisator, Homogenisatorer, Homogenisering, Dispergering, Dispergerare, Mikrosuspension