Kategorier

Vakuumtransportörer

Vad är en vakuumtransportör och hur fungerar den? 

En vakuumtransportör är en anordning som används för att transportera torrpulver, granulat eller andra material genom att skapa ett vakuum. Vakuumtransportörer utgör en effektiv och dammfri transportlösning för många olika typer av material. 

För att förstå hur en vakuumtransportör fungerar måste vi först förklara begreppet vakuum. Ett vakuum skapas när luften eller gasen avlägsnas från ett slutet utrymme, vilket resulterar i ett nästan fullständigt tomrum. I vakuumtransportörer används denna princip för att transportera material. 

Själva vakuumtransportsystemet består av en vakuumpump, transportsledningar och en mottagarbehållare. Vakuumpumpen skapar ett undertryck i ledningarna vilket får materialet att sugas in och transporteras genom rören med hög hastighet. 

Materialet matas in i vakuumtransportörens sugsystem, antingen via en manuell inmatningstratt eller ett fullt automatiserat matarsystem. Det insugna materialet accelereras sedan genom transportledningarna tills det når mottagarbehållaren där det samlas upp. 

En stor fördel med vakuumtransportörer är att systemet är sluten, vilket eliminerar risken för dammspridning till den omgivande miljön. Materialet hanteras på ett kontrollerat och dammfritt sätt under hela transporten. 

Vad används en vakuumtransport till? 

Vakuumtransportsystem har många olika användningsområden där torra material som pulver, pellets eller granulat behöver transporteras på ett effektivt och dammfritt sätt. Några vanliga applikationer är: 

  • Överföring av material mellan olika processer i tillverkningsindustrin 
  • Transport av råmaterial från lager till produktionsutrustning 
  • Påfyllning eller avtappning av behållare, säckar eller förpackningar 
  • Insamling av spill och återvinning av överblivet material 

Genom att använda vakuumtransport istället för pneumatisk transport med tryckluft minskar man risken för korskontaminering mellan olika material, vilket är särskilt viktigt i läkemedels- och livsmedelsindustrin.

I dessa branscher är det avgörande att upprätthålla hög hygien och minimera dammspridning av materialen som hanteras. Vakuumtransportörerna bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö samtidigt som de effektiviserar transporterna. 

Om ni har behov av ett driftsäkert vakuumtransportsystem för ert företag vänd er gärna till JP Proces. Vi erbjuder kvalitetslösningar anpassade för era specifika material och applikationer. Kontakta oss redan idag för mer information! 

Rulla till toppen