Ytron-Y Jet mixer

Ytron-Y Jetmixer tillverkas för att klara varje individuell applikation. Vi skräddarsyr för era behov och tar hänsyn till storlek, form på tank/behållare och produktviskositet. Denna jet mixer reducerar blandingstid med 80%, skapar en homogen produkt i hela tanken och avsevärt reducerar uppvärmning/kylning.

Mer information.

Kundanpassad jet mixer från Ytron

Inom processteknik avser blandning kombinationen av ämnen i ett en- eller flerfassystem.  Ytron Y jet mixer kan med fördel sättas in i processer var man skall blanda in pulver i vätska eller vätska i vätska. Generellt kan man säga att: ”kan man pumpa det, kan vi blanda det” och syftet är att kompensera för eller avsevärt minska skillnader i koncentration och/eller temperatur. Om detta tillstånd kvarstår kallas blandningsprocessen även homogenisering. Dessa anordningar, vanligtvis kallade omrörare, tillåter att vätskor med olika viskositetsnivåer blandas. Det finns olika versioner, detta beror på önskad flödesriktning, viskositetsintervallet och uppgiften.

YTRON-Y jetmixern är lämplig för en mängd olika uppgifter, inklusive homogenisering. Detta beror på omvandlingen av rörelsen från radiellt flöde till axiellt flöde. Innehållet i behållaren blandas homogent och luftfritt på några sekunder på grund av den vertikala strålen. Sedimentation förhindras. Designen är individuell för att uppnå optimala resultat för respektive uppgift.

Ytron-Y erbjudas i följande utförande:

  • I stål SIS 2333 (AISI 304) och SIS 2343 (AISI 316)
  • Rengöring med CIP (Clean in place)
  • Produktionsmodeller från 1,2 kW till 55kW
  • Laboratoriemodeller

Fördelar med Ytron ”Y”:

  • Den traditionella ”radiella kraften” är ersatt med en kraftig axiell kraft.
  • Eliminerar vortex och oönskad luftinblandning.
  • Skapar en homogen produkt i hela tanken.
  • Blandningstid kan reduceras med upp till 80%.
  • Tiden för uppvärmning/kylning reduceras.
  • Risker för påbränning på tankväggarna mindskar betydligt.

Intresserad?

Rulla till toppen