Ytron ”Y” Jetstrålemixer

Ytron ”Y” Jetstrålemixer tillverkas kundanpassade för att klara varje individuell applikation, med hänsyn tagen till storlek och och form på tank/behållare och produktviskositet.

Mer information.

 • Ytron ”Y” erbjudas i följande utförande:
 • I stål SIS 2333 (AISI 304) och SIS 2343 (AISI 316).
 • Rengöring med CIP (Clean in place).
 • Produktionsmodeller från 1,2 kW till 55kW
 • Laboratoriemodeller
 • Några fördelar med Ytron ”Y”:
 • Den traditionella ”radiella kraften” är ersatt med en kraftig axiell kraft.
 • Vortex och oönskad luftinblandning elimineras.
 • En homogen produkt i hela tanken möjliggörs.
 • Blandningstid kan reduceras med upp till 80%.
 • Tiden för uppvärmning/kylning reduceras samtidigt som risken för påbränning på tankväggarna mindskar betydligt

Intresserad?

Rulla till toppen