Uni-Dust (Pulver återvinnare/uppsamlare)

Ta kontrollen över överskottsdammet från pulverfyllningsmaskiner tablettpressar eller liknade utrustning. Den banbrytande tekniken bakom Hanningfield’s Uni-Dust garanterar en hög återvinning/uppsamling av pulvret in-line.

 

Mer information.

Tillverkad i 316L rostfritt stål, är Uni-Dust cyklon ett hygieniskt sätt att fånga överskottsdamm i en kontrollerad miljö av processlokalen. Utrustningen är avsedd att eftermonteras utrustning som genererar damm.

Processvalidering påverkas inte, vilket gör det idealiskt för både nya och befintliga processer. I linje med cGMP gör Uni-Dust förluståtervinning/uppsamling till en enkel sak.

Traditionellt, avfall från pulverfyllningsutrustning såsom tablettpressar och kapselfyllningsmaskiner leds bort till en central.

Damm/filtersystem finns i anläggningen. Denna process kan resultera i en blandning av olika pulver som lagras i filtersystemet och kan orsaka miljöskador och operatörens hälsa vid exponering.

Cyklonen avskiljer det fasta materialet från den rena luften. Typiskt ”fångas” 95–99% av det överflödiga pulvret i en uppsamlingsbehållare. Luften passerar sedan genom ett valfritt ”Kontroll/filtersystem” ex HEPA-filter. Detta ökar systemets effektivitet till 99,99%.

Den renade luften fortsätter till det vanliga dammuppsamlingsstället.

Uni-Dust samlar upp dessa avfall och hålls inom kontrollerat område avskilt från processlokalen. Ytterligare en fördel med att samla in dessa överskottsmaterial från processlokalen är att minimera batch förluster.

Batchförluster kan verifieras och registreras genom att ta bort uppsamlingsbehållaren. Pulvret från uppsamlingsbehållaren kan vägas, registreras och eventuell återföras till processen.

Uni-Dust har en filterlös konstruktion och ger en extremt hög avskiljningsgrad, i vissa fall till nästan 100%. Men för att upprätthålla total integritet, kan ett HEPA-filter installeras på Uni-Dust’s utlopp.

Ett antal konfigurationer är möjliga, så att cyklonen kan integreras i olika systemapplikationer.

Uni-Dust är designad och tillverkad av Hanningfield Process Systems i England.

Funktioner:

 • Hygienisk rostfritt stål
 • Filterlös konstruktion
 • Inga rörliga delar
 • Lätt att göra ren, hygienisk design
 • Externt HEPA filter
 • Kompakt, utrymmesbesparande design
 • Konstrueras och tillverkas i Storbritannien

Fördelar:

 • Behåller avfall i processrummet
 • Förbättra arbetsmiljö genom att skapa säkrare och mer hygieniska förhållanden
 • Synkronisera batch förluster
 • Förbättrar GMP och platssäkerhetsnormer

Teknisk specifikation

 • Konstruktionsmaterial: rostfritt stål (304 eller 316
 • Pulveruppsamling/återvinning: Normalt 95-99%
 • Höjd: varierar från 475 till 1240 mm.
 • Diameter: varierar från 100 till 300 mm.
 • Utförande: Mobil eller stationär
 • Explosionsskydd: ATEX eller icke ATEX utförande

Typiska applikationer:

 • ”Fånga” överskott av pulver från tablettpressar
 • ”Fånga” överskott av pulver från kapselfyllningsmaskiner
 • ”Fånga” överskott av pulver från påfyllningsmaskiner
 • ”Fånga” överskott av pulver från inhalatorfyllningsmaskiner
 • ”Fånga” överskott av pulver vid satsning till tank som kräver extra utsug/ventilation

Intresserad?

Rulla till toppen